Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Johan Ericsson ny chef för svensk fastighetsrådgivning

15:02 / 27 August 2014 Catella Press release

Johan Ericsson har utsetts till tillförordnad chef för den svenska fastighetsrådgivningen. Han efterträder den tidigare chefen Anders Nordvall som har valt att lämna Catella. Förändringen innebär att Johan Ericsson kommer att fokusera på den svenska verksamheten och lämnar därmed sina övriga uppdrag inom Catella, inklusive koncernledningen.

Johan Ericsson har arbetat på Catella sedan 1992, tidigare som vd och koncernchef respektive chef för den svenska fastighetsrådgivningen.

Vid sidan av Anders Nordvall har fyra personer på den svenska fastighetsrådgivningen valt att lämna Catella. Samtliga personer kvarstår i sina respektive roller under uppsägningstiden till dess att deras pågående projekt är slutförda. En process för att tillsätta en permanent chef för den svenska fastighetsrådgivningen och övriga poster har inletts.

"Vi tycker att det är tråkigt att dessa personer har valt att lämna oss. Catella har en stark och unik ställning på fastighetsmarknaden och det nu vår uppgift att komplettera vår organisation och säkerställa Catellas starka marknadsposition", kommenterar Johan Ericsson.

Catellas fastighetsrådgivning omfattar tre tjänsteområden, Försäljning och förvärv, Finansiering samt Analys och värdering. Verksamheten är etablerad i 11 europeiska länder och omfattar drygt 200 anställda, varav 55 i Sverige.

Om Catella: Catella erbjuder specialiserad finansiell rådgivning och har en ledande position inom fastighetssektorn. Catella erbjuder också kapitalförvaltning med spetskompetens inom tillgångsslagen fastigheter, räntor och aktier. Vi har en stark lokal närvaro i Europa med cirka 450 anställda i tolv länder. Catella är listat på Nasdaq OMX First North Premier och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/