Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB - Bokslutskommuniké 2013

07:00 / 21 February 2014 Catella Press release

Fjärde kvartalet 2013
 • Nettoomsättning 331 mkr (281)
 • Resultat före skatt 1 mkr (19)
 • Resultat efter skatt -3  mkr (14)
 • Resultat per aktie -0,04 kr (0,17)
Helåret 2013
 • Nettoomsättning 1 020 mkr (971)
 • Resultat före skatt -7 mkr (-4)
 • Resultat efter skatt -21 mkr (-13)
 • Resultat per aktie -0,26 kr (-0,17)
 • Eget kapital 932 mkr (925)
 • Eget kapital per aktie 11,40 kr (11,33)
Corporate Finance
 • Fjärde kvartalet: nettoomsättning 145 mkr (146) och resultat före skatt 9 mkr (36)
 • Helåret 2013: nettoomsättning 397 mkr (412) och resultat före skatt 11 mkr (37)
 • Fastighetstransaktionsvolymer om 13,0 mdkr (34,1) för fjärde kvartalet och 50,3 mdkr (50,7) för helåret 2013
Kapitalförvaltning
 • Fjärde kvartalet: nettoomsättning 188 mkr (139) och resultat före skatt 7 mkr (-2)
 • Helåret 2013: nettoomsättning 630 mkr (565) och resultat före skatt 17 mkr (-11)
 • Förvaltningsvolymerna ökade med 6,3 mdkr under fjärde kvartalet respektive 11,1 mdkr under helåret 2013 och uppgick till 52,3 mdkr (41,2) per 31 december 2013
 • Nettoinflödet uppgick till 4,6 mdkr för fjärde kvartalet och 7,2 mdkr för helåret 2013

"Den starka marknadsposition som vi har inom de flesta av våra tjänsteområden kommer tyvärr i skuggan av ett totalt sett otillfredsställande resultat. Utmaningen kvarstår i banken, men vi ser starka inflöden till våra fonder och vi har flyttat fram våra positioner inom rådgivning", säger Knut Pedersen, vd och koncernchef på Catella.

Informationen i denna rapport är sådan som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmark-nadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 21 februari 2014 kl. 07.00 (CET).

Om Catella: Catella är en oberoende finansiell rådgivare och kapitalförvaltare. Vi finns i 12 länder i Europa och har cirka 450 anställda. Catella har ett starkt erbjudande inom finansiella tjänster genom vår verksamhetsmässiga bredd, geografiska spridning och ledande position inom fastighetssektorn. Catella är listat på Nasdaq OMX, First North Premier och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium AB är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/