Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB – Delårsrapport tredje kvartalet 2014

07:00 / 7 November 2014 Catella Press release

Det rekordlåga ränteläget gör fastigheter, krediter och aktier än mer attraktiva som investeringar, vilket gynnar efterfrågan på våra produkter och tjänster. Under årets första nio månader ökade nettoomsättningen exklusive IPM med 29 procent och det bidrog till den positiva resultatutvecklingen.

Tredje kvartalet 2014

 • Nettoomsättning 343 mkr (259)
 • Resultat före skatt 34 mkr (16)
 • Resultat efter skatt 25 mkr (10)
 • Resultat per aktie 0,26 kr (0,12)


Niomånadersperioden 2014

 • Nettoomsättning 953 mkr (689)
 • Resultat före skatt 146 mkr (-8)
 • Resultat efter skatt 125 mkr (-18)
 • Resultat per aktie 1,48 kr (-0,22)
 • Eget kapital 1 116 mkr (906)
 • Eget kapital per aktie 13,66 kr (11,09)


Corporate Finance

 • Tredje kvartalet: nettoomsättning 101 mkr (112) och resultat före skatt 11 mkr (22)
 • Tredje kvartalet: fastighetstransaktionsvolymer om 15,7 mdkr (24,6)
 • Nio månader: nettoomsättning 312 mkr (252) och resultat före skatt 27 mkr (3)
 • Nio månader: fastighetstransaktionsvolymer om 37,0 mdkr (37,4)

 

Kapitalförvaltning

 • Tredje kvartalet: nettoomsättning 243 mkr (150) och resultat före skatt 15 mkr (-2)
 • Tredje kvartalet: förvaltningsvolymerna uppgick vid kvartalets utgång till 111,9 mdkr (46,1), varav IPM 42,8 mdkr (0). Förvaltningsvolymerna, exklusive IPM, ökade med 2,5 mdkr (2,5) och nettoinflödet uppgick till 2,8 mdkr (1,0)
 • Nio månader: nettoomsättning 644 mkr (442) och resultat före skatt 77 mkr (10)
 • Nio månader: förvaltningsvolymerna, exklusive IPM, ökade med 16,8 mdkr (4,9), varav nettoinflöde 14,0 mkr (2,6) 
   

”Det rekordlåga ränteläget gör fastigheter, krediter och aktier än mer attraktiva som investeringar, vilket gynnar efterfrågan på våra produkter och tjänster. Under årets första nio månader ökade nettoomsättningen exklusive IPM med 29 procent och det bidrog till den positiva resultatutvecklingen”, säger Knut Pedersen, vd och koncernchef på Catella.

Informationen i denna rapport är sådan som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 7 november 2014 kl. 07.00 (CET).

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Knut Pedersen 
Vd och koncernchef 
08-463 33 10 
knut.pedersen@catella.se  

Presskontakt: 
Ann Charlotte Svensson 
Kommunikationschef 
08-463 32 55, 072-510 11 61 
anncharlotte.svensson@catella.se

Om Catella:  Catella erbjuder specialiserad finansiell rådgivning och har en ledande position inom fastighetssektorn. Catella erbjuder också kapitalförvaltning med spetskompetens inom tillgångsslagen fastigheter, räntor och aktier. Vi har en stark lokal närvaro i Europa med cirka 500 anställda i tolv länder. Catella är listat på Nasdaq OMX First North Premier och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.se .

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/