Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella blir största ägare i IPM

07:00 / 27 January 2014 Catella Press release

Catella ökar ägarandelen från 25 procent till cirka 51 procent i kapital-förvaltaren IPM Informed Portfolio Management (IPM) genom förvärv av aktier. Köpeskillingen uppgår till cirka 25,7 mkr samt en potentiell tilläggsköpeskilling.

 

"Catella har lång erfarenhet av fondförvaltning och vi erbjuder sedan tidigare aktiv fondförvaltning inom tillgångsslagen aktier, fastigheter och räntor. Genom delägandet i IPM adderar vi kompetens och får exponering mot systematisk förvaltning. IPM adderar även en global tjänst och en bred internationell kundbas", säger Knut Pedersen, vd och koncernchef för Catella.

 

Catellas ägande i IPM uppgår sedan tidigare till 25 procent. Aktieposten förvärvades i november 2011 och i december 2012. Catella har nu ingått avtal om förvärv av ytterligare aktier för en köpeskilling om cirka 25,7 mkr samt en potentiell tilläggsköpeskilling relaterad till IPM:s framtida utveckling. Catellas ägande, direkt och indirekt, kommer efter förvärvet att uppgå till cirka 51 procent. IPM blir därmed ett dotterbolag och konsolideras från det datum aktierna tillträds, vilket sker när villkoret om godkänd ägarprövning är uppfyllt. Catellas ökade ägande påverkar inte IPM:s nuvarande organisation eller inriktning.

 

"Jag välkomnar Catella som huvudägare och jag tror att vår verksamhet kommer att utvecklas positivt tillsammans med Catella", säger Anders Lindell, vd på IPM.

 

IPM är en ledande leverantör av systematiska investeringstjänster inom diskretionär förvaltning och fondförvaltning. Bolaget är specialiserat på global makroförvaltning och aktieförvaltning. IPM förvaltar tillgångar till ett värde av cirka 7 miljarder dollar åt stora institutionella investerare, pensionsfonder, försäkringsbolag och stiftelser. Bolaget har 47 anställda och huvudkontor i Stockholm.

Om Catella: Catella är en oberoende finansiell rådgivare och kapitalförvaltare. Vi finns i 12 länder i Europa och har cirka 450 anställda. Catella har ett starkt erbjudande inom finansiella tjänster genom vår verksamhetsmässiga bredd, geografiska spridning och ledande position inom fastighetssektorn. Catella är listat på Nasdaq OMX, First North Premier och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium AB är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.se .

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Knut Pedersen 
VD och koncernchef 
08-463 33 10 
knut.pedersen@catella.se

Presskontakt: 
Ann Charlotte Svensson 
Kommunikationschef 
08-463 32 55, 072-510 11 61 
anncharlotte.svensson@catella.se