Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB - Delårsrapport första kvartalet 2013

07:00 / 22 May 2013 Catella Press release

Första kvartalet 2013

· Nettoomsättning 189  mkr (231) · Resultat före skatt -41 mkr (9) · Resultat efter skatt -39 mkr (7) · Resultat per aktie -0,48 kr (0,08)

Corporate Finance

· Första kvartalet: nettoomsättning 47 mkr (82) och resultat före skatt -27 mkr (-6). Försämringen beror främst på lägre intäkter inom finansieringsrådgivningen · Inleder europeisk allians inom fastighetsrådgivning med brittiska Strutt & Parker · Rådgivare till Klövern vid första obligationslånet säkerställt i förvaltningsfastigheter i Sverige till ett värde om 700 mkr

Kapitalförvaltning

· Första kvartalet: nettoomsättning 142 mkr (150) och resultat före skatt -1 mkr (16). Satsning inom bankverksamheten belastade resultatet · Positivt nettoinflöde om 0,7 mdkr, framförallt hänförligt till de svenska och tyska fonderna  

"Catella redovisar ett sämre första kvartal än föregående år. Det beror framförallt på lägre intäkter inom finansieringsrådgivningen och bankverksamheten jämfört med motsvarande period föregående år. Dessutom påverkades resultatet negativt av en nedskrivning av Catellas låneportfölj. Utvecklingen följs noggrant, men utfallet under årets första kvartal förändrar inte min syn på Catellas framtida intjäningspotential."

Informationen i denna rapport är sådan som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 22 maj 2013 kl. 07.00 (CET).


För ytterligare information, vänligen kontakta:  Johan Ericsson VD och koncernchef 08-463 33 10 Presskontakt: Ann Charlotte Svensson Kommunikationschef 08-463 32 55, 072-510 11 61 anncharlotte.svensson@catella.se 

Om Catella: Catella är en oberoende finansiell rådgivare och kapitalförvaltare. Vi finns i 12 länder i Europa och har cirka 450 anställda. Catella har ett starkt erbjudande inom finansiella tjänster genom vår verksamhetsmässiga bredd, geografiska spridning och ledande position inom fastighetssektorn. Catella är listat på Nasdaq OMX, First North Premier och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium AB är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.se.



Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/catella/r/catella-ab---delarsrapport-forsta-kvartalet-2013,c9417726

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1744/9417726/125124.pdf

Show as PDF