Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella publicerar årsredovisning 2012

07:01 / 25 April 2013 Catella Press release

Från och med idag finns Catellas årsredovisning för verksamhetsåret 2012 tillgänglig att ladda ner från Catellas webbplats www.catella.se.

Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig inom kort. En tryckt version av "Catella 2012", som är en kortare populärversion av årsredovisningen, går att beställa från:

Catella AB Box 5894 102 40 Stockholm Tel 08-463 33 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catella AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013 kl 07:00 (CET).


För ytterligare information, vänligen kontakta:  Niklas Bommelin  Investor Relations-ansvarig  08-463 34 26, 076-891 12 40 Ann Charlotte Svensson  Kommunikationschef  08-463 32 55, 072-510 11 61

Om Catella: Catella är en oberoende finansiell rådgivare och kapitalförvaltare. Vi finns i 12 länder i Europa och har 430 anställda. Catella har ett starkt erbjudande inom finansiella tjänster genom vår verksamhetsmässiga bredd, geografiska spridning och ledande position inom fastighetssektorn. Catella är listat på Nasdaq OMX, First North Premier och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium AB är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.se.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/catella/r/catella-publicerar-arsredovisning-2012,c9405999

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1744/9405999/116544.pdf

Show as PDF