Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella i samarbete med Strutt & Parker inom fastighetsrådgivning

15:00 / 12 March 2013 Catella Press release

Catella har bildat en allians med Strutt & Parker genom att ingå ett exklusivt avtal om samarbete. Samarbetet är det första i sitt slag för båda parter och kommer att ge Catella och Strutt & Parker möjlighet att erbjuda sina kunder rådgivningstjänster inom fastighetssektorn på nya europeiska marknader.

Samarbetsavtalet träder i kraft omgående och innebär att Catella och Strutt & Parker kommer att arbeta tillsammans inom rådgivning och därigenom utnyttja sin kombinerade styrka och storlek på Europas fastighetsmarknader. Båda rådgivarna får möjlighet att ge sina kunder tillgång till nya marknader och därigenom nya affärsmöjligheter.

Strutt & Parker är en välrenommerad fastighetsrådgivare med djupgående kunskap om den brittiska marknaden. De kommer att stödja Catella då de söker affärsmöjligheter för sina befintliga kunder i London och övriga Storbritannien. Catella kommer i sin tur att ge Strutt & Parker tillgång till sin europeiska organisation, vilket kommer att öka Strutt & Parkers internationella närvaro utanför Storbritannien.

"Vi är otroligt glada över den här alliansen med Strutt & Parker. Genom samarbetet kommer Catella kunna leverera större värde och erbjuda fler möjligheter för våra kunder. Det ger oss bättre tillgång till banker och finansiella institutioner i London, till investerare baserade i Storbritannien och till de investerare som använder London som språngbräda för europeiska marknadsaktiviteter", säger Anders Palmgren, chef för Catella Corporate Finance.

"Alliansen med Catella är ett steg i vår expansionsstrategi för att komma närmare det växande intresset för London bland internationella investerare. Genom att arbeta tillsammans med Catella, som har en djupgående kunskap om europeiska investerare, kommer vi att kunna erbjuda en rad möjligheter och lösningar för de som är intresserade av marknaden i Storbritannien", säger Andy Martin, senior partner på Strutt & Parker.

Strutt & Parker är en av Storbritanniens största privata fastighetsrådgivare och är ledande inom tjänster inom kommersiella, bostads- och landsbygdsfastigheter. De har 50 kontor och 750 anställda.

Catellas fastighetsrådgivning omfattar tre tjänsteområden, Försäljning och förvärv, Finansiering samt Analys och värdering. Verksamheten är etablerad i 11 europeiska länder och omfattar drygt 200 anställda.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Palmgren Head of Corporate Finance 08-463 32 36, 073-940 55 71 Presskontakt: Viktoria Ejenäs  Head of Communications, Corporate Finance 08-463 33 34, 072-726 33 34

Om Catella: Catella är en oberoende finansiell rådgivare och kapitalförvaltare. Vi finns i 12 länder i Europa och har 430 anställda. Catella har ett starkt erbjudande inom finansiella tjänster genom sin verksamhetsmässiga bredd, geografiska spridning och ledande position inom fastighetssektorn. Catella är listat på Nasdaq OMX, First North Premier och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium AB är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.se.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/catella/r/catella-i-samarbete-med-strutt---parker-inom-fastighetsradgivning,c9382966

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Public/1744/9382966/b0e22650f8686a94.pdf

Show as PDF