Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella förstärker positionen inom konsumentnära M&A och ser fram emot aktivt 2013

09:46 / 25 February 2013 Catella Press release

Catella genomförde ett stort antal projekt och transaktioner inom konsumentnära M&A under 2012 och stärkte därmed sin position som oberoende specialiserad rådgivare i sektorn. För att stärka upp teamet inför ett förväntat aktivt 2013 har fyra nya medarbetare rekryterats.

"2012 var ett mycket aktivt år för oss, speciellt under våren och mot årets slut. Vi ser fram emot att om ett år summera 2013, och då kunna konstatera att segment som premium clothing brands, onlinebolag och detaljhandelsbolag inom tydliga nischer dominerat den nordiska M&A-marknaden. Det är inom de områdena som vår styrka som rådgivare ligger", säger Fredrik Bergholm, chef för Catella Consumer.

Under 2012 agerade Catella rådgivare i bland annat följande konsumentnära M&A-transaktioner:

· IK Investment Partners förvärv av Actic (f.d. Nautilus) från FSN Capital  · Försäljningen av Eton Fashion till Litorina Kapital  · EQT's försäljning av Lundhags till Swix  · Procuritas försäljning av North Trade till ett konsortium av investerare

Catella ser ett antal faktorer som kommer att ge bränsle till M&A-marknaden under 2013, som exempelvis starka balansräkningar hos industriella köpare samt kapitalstarka aktörer i form av både riskkapitalbolag och nordiska banker. Även en stabiliserad makrobild för Norden och flertalet internationella marknader, som USA och Asien, samt en stark inledning på året för aktiemarknaden, förväntas ge positiva effekter på transaktionsflödet.

Mot bakgrund av den positiva utvecklingen för M&A-marknaden inom konsumentnära sektorer, den höga aktivitetsnivån under 2012 och bedömd fortsatt hög aktivitet, har Catella under hösten stärkt sitt team inom konsumentnära M&A-tjänster med fyra nya medarbetare.

Catella Consumer erbjuder rådgivningstjänster till bolag verksamma inom konsumentnära branscher såsom detaljhandel, konsumentvaror och service. Tyngdpunkten ligger på försäljning och förvärv av företag (M&A), där Catella agerar både på köp- och säljsidan vid såväl privata som publika transaktioner. Inom Catella Consumer arbetar 10 personer i Stockholm och verksamheten är en del av Catella-koncernen.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Fredrik Bergholm Chef för Catella Consumer 08-463 33 31, 070-558 25 53 Presskontakt: Viktoria Ejenäs Communications viktoria.ejenas@catella.se 08-463 33 34, 072-726 33 34

Om Catella: Catella erbjuder specialiserade finansiella tjänster och produkter inom utvalda marknadssegment. Catella har 430 anställda i 12 länder inom två verksamhetsgrenar, Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Bolaget är listat på Nasdaq OMX, First North Premier och Remium AB är Catellas Certified Adviser. Läs mer om Catella på www.catella.se.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/catella/r/catella-forstarker-positionen-inom-konsumentnara-m-a-och-ser-fram-emot-aktivt-2013,c9374814

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1744/9374814/95392.pdf

Show as PDF