Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB - Bokslutskommuniké 2012

07:00 / 22 February 2013 Catella Press release

Fjärde kvartalet 2012 

· Nettoomsättning 281 mkr (365) · Resultat före skatt 19 mkr (35) · Resultat efter skatt 14 mkr (65) · Resultat per aktie 0,17 kr (0,79)

Helåret 2012

· Nettoomsättning 971 mkr (1 045) · Resultat före skatt exklusive jämförelsestörande poster 30 mkr (-15). Jämförelsestörande poster om -34 mkr (0), avser integrationen av Catella Bank · Resultat före skatt -4 mkr (-15) · Resultat efter skatt -13 mkr (21) · Resultat per aktie -0,17 kr (0,25)

Corporate Finance

· Fjärde kvartalet: nettoomsättning 146 mkr (219) och resultat före skatt 36 mkr (53) · Helåret 2012: nettoomsättning 412 mkr (488) och resultat före skatt 37 mkr (42)  · Lägre intäkter inom fastighetsrådgivningen kompenseras delvis av ökade intäkter inom finansieringsrådgivningen och konsumentsektorn · Catella genomförde många stora transaktioner under 2012 och behåller sin starka marknadsposition

Kapitalförvaltning

· Fjärde kvartalet: nettoomsättning 139 mkr (149) och resultat före skatt -2 mkr (-10)  · Helåret 2012: nettoomsättning 565 mkr (561) och resultat före skatt exklusive jämförelsestörande poster 20 mkr (-7) · Ökat nettoinflöde i förvaltningsvolymer både under fjärde kvartalet och helåret · Omfattande arbete med att etablera Catella Bank

"Trots det tuffa marknadsläget för finansiell rådgivning i Europa genomförde vi ett antal stora fastighetstransaktioner under 2012 och vi behåller vår starka position. Förvaltningsvolymerna inom vår kapitalförvaltning ökade under 2012 samtidig som vi påbörjade ett omfattande arbete med att etablera och integrera Catella Bank med vår övriga kapitalförvaltning. Målet för 2013 är att stärka vår närvaro på de större europeiska marknaderna inom Corporate Finance och bygga ett konkurrensmässigt erbjudande inom Kapitalförvaltningen", kommenterar Johan Ericsson, VD och koncernchef på Catella.

Informationen i denna rapport är sådan som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 22 februari 2013 kl. 07.00 (CET). 


För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Ericsson VD och koncernchef, Catella 08-463 33 10 Presskontakt: Ann Charlotte Kommunikationschef, Catella AB  08-463 32 55

Om Catella: Catella erbjuder specialiserade finansiella tjänster och produkter inom utvalda marknadssegment. Catella har 440 anställda i 12 länder inom två verksamhetsgrenar, Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Bolaget är listat på Nasdaq OMX, First North Premier. Läs mer om Catella på www.catella.se.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/catella/r/catella-ab---bokslutskommunike-2012,c9374245

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1744/9374245/94912.pdf

Show as PDF