Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Timo Nurminen tf VD för Catella Bank

15:30 / 28 January 2013 Catella Press release

Timo Nurminen tillträder idag som tf VD för Catella Bank. Timo efterträder Fredrik Sauter som avgår på egen begäran och också lämnar Catellas koncernledning.

Timo Nurminen har en lång karriär inom Catella-koncernen bakom sig. Han har även gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom bank- och finansbranschen i både Finland och Luxemburg.

"Timo kan Catella oerhört väl och är en stor tillgång för oss. Jag är väldigt glad över att han tar över ledarskapet på banken tills vi har en permanent lösning", säger Johan Ericsson, VD och koncernchef på Catella.

Sedan Catella beslutade att behålla bankverksamheten i juni 2012 har Fredrik Sauters uppdrag varit att integrera bankverksamheten i Catella. Under hösten genomfördes stora förändringar och grunden för den nya affärsinriktningen lades. Den svenska bankfilialen etablerades i början av 2013 och en ny ledningsgrupp är tillsatt.

"Fredrik Sauter har nu valt att gå vidare till ett annat arbete och vi önskar honom lycka till på sin nya position. Nu går vi in i en ny fas inom banken och fokus framöver är att öka affärs-verksamheten och genomföra den kommersiella lanseringen av banken", säger Johan Ericsson.

Catella Bank är ett oberoende alternativ till de stora bankerna och erbjuder förmögenhetsförvaltning och korttjänster. Affärsidén bygger på en enkel och transparent rådgivningsmodell och arvodesstruktur. Banken har idag cirka 130 anställda och kontor i Luxemburg, Stockholm, Göteborg, Malmö och Växjö.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catella AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2013 kl 15:30 (CET).


För ytterligare information, vänligen kontakta:  Johan Ericsson VD och koncernchef, Catella AB 08-463 33 10 Presskontakt: Ann Charlotte Svensson Kommunikationschef, Catella AB 08-463 32 55, 072-510 11 61

Om Catella: Catella erbjuder specialiserade finansiella tjänster och produkter inom utvalda marknadssegment. Catella har 440 anställda i 12 länder inom två verksamhetsgrenar, Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Bolaget är listat på Nasdaq OMX, First North Premier och aktierna handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser. Läs mer om Catella på www.catella.se.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/catella/r/timo-nurminen-tf-vd-for-catella-bank,c9361925

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1744/9361925/85916.pdf

Show as PDF