Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Kommuniké från extra bolagsstämma i Catella AB (publ)

16:39 / 18 January 2013 Catella Press release

Extra bolagsstämma i Catella AB (publ) som hölls fredagen den 18 januari 2013 beslutade:

· att dela upp teckningsoptioner av Serie A 2010 i två (2) serier - Serie A och Serie A1. · att ändra villkoren för teckningsoptioner Serie A1 på så sätt att tiden för teckning av aktier förlängs med 2 år. Den nya teckningstiden löper från och med den 25 mars 2015 till och med den 25 maj 2015. Innehavare av teckningsoptioner av Serie A äger rätt att byta till teckningsoptioner av Serie A1 mot erläggande av en marknadsmässig premie.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Ericsson Verkställande direktör, Catella AB 08-463 33 10 Ann Charlotte Svensson Kommunikationschef, Catella AB  08-463 32 55

Om Catella: Catella erbjuder specialiserade finansiella tjänster och produkter inom utvalda marknadssegment. Catella har 440 anställda i 12 länder inom två verksamhetsgrenar, Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Bolaget är listat på Nasdaq OMX, First North Premier och aktierna handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser. Läs mer om Catella på www.catella.se.

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1912819

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1912820

Show as PDF