Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella Bank expanderar i Göteborg

08:00 / 22 January 2013 Catella Press release

Catella Bank expanderar sin verksamhet inom förmögenhetsförvaltning genom att rekrytera fyra personer i Göteborg. Detta är ett led i Catellas strategi att etablera ett starkt alternativ till de stora bankernas standardiserade service genom att bygga vidare på Catellas starka position hos företags- och fastighetsägare.Catella Bank erbjuder förmögenhetsförvaltning och korttjänster. Banken har idag cirka 130 anställda och huvudkontoret ligger i Luxemburg. Den svenska bankfilialen är under uppbyggnad och idag finns cirka 37 anställda på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Växjö.

"Den svenska bankfilialen är nu på plats i Göteborg. Det är med stor entusiasm och arbetsglädje som vi nu drar igång verksamheten med medarbetarna Magnus Larsson, Filip Hansen, Henric Jonsson och Jan Klippvik. Catella har redan en stark position inom Corporate Finance och en uttalad vilja att expandera inom förmögenhetsförvaltning", säger Mikael Pauli chef för förmögenhetsförvaltningen på Catella Bank.

Ambitionen är att utveckla en bank som vänder sig till entreprenörer, större privata förmögenhetsägare och institutioner och som kan utgöra ett starkt alternativ till de stora bankernas standardiserade service. Catella Bank gör detta genom att bygga vidare på Catellas starka position hos företags- och fastighetsägare och genom att utnyttja den förvaltningskompetens och fastighetskunnande som finns inom koncernen.

"Catella Bank är ett oberoende alternativ till de stora bankerna. Vi anser att transparensen är för dålig i branschen och det egna intresset för stort. Vår affärsidé bygger på en enkel och transparent rådgivningsmodell och arvodesstruktur. Vi märker av ett mycket stort intresse för Catella och vårt sätt att arbeta från såväl nya medarbetare som potentiella kunder", avslutar Mikael Pauli.


För ytterligare information, vänligen kontakta:  Mikael Pauli  Chef för förmögenhetsförvaltning, Catella Bank  08-440 11 53, 070-612 20 26 Presskontakt: Ann Charlotte Svensson Kommunikationschef, Catella AB 08-463 32 55, 072-510 11 61

Om Catella: Catella erbjuder specialiserade finansiella tjänster och produkter inom utvalda marknadssegment. Catella har 440 anställda i 12 länder inom två verksamhetsgrenar, Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Bolaget är listat på Nasdaq OMX, First North Premier och aktierna handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser. Läs mer om Catella på www.catella.se.

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1914459

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1914460

Show as PDF