Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Catella AB - Delårsrapport tredje kvartalet 2013

Tredje kvartalet 2013 · Nettoomsättning 259 mkr (231) · Resultat före skatt 16 mkr (-29). Föregående års resultat inkluderar jämförelsestörande poste...

07:00 / 22 Nov Catella Press release

Catella AB - Delårsrapport andra kvartalet 2013

Andra kvartalet 2013 · Nettoomsättning 240  mkr (227) · Resultat före skatt 17 mkr (-3) · Resultat efter skatt 11 mkr (-3) · Resultat per aktie 0,13 ...

07:00 / 23 Aug Catella Press release

Styrelseförändring i Catella AB (publ)

Niklas Johansson har på egen begäran lämnat befattningen som styrelseledamot i Catella AB. Skälet till detta är att regeringen har förordnat Niklas ti...

14:57 / 14 Jun Catella Press release

Catella publicerar årsredovisning 2012

Från och med idag finns Catellas årsredovisning för verksamhetsåret 2012 tillgänglig att ladda ner från Catellas webbplats www.catella.se.Den engelska...

07:01 / 25 Apr Catella Press release

Planerat vd-byte i Catella AB

Johan Ericsson har meddelat styrelsen att han avser lämna sin befattning som vd och koncernchef för Catella AB under 2013, för att fortsätta i en anna...

07:00 / 25 Apr Catella Press release

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Årsstämma i Catella AB (publ) äger rum onsdagen den 22 maj 2013 kl 14.00 på Summit, Grev Turegatan 30, i Stockholm.Rätt att delta på stämmanAktieägare...

15:51 / 22 Apr Catella Press release

Catella AB - Bokslutskommuniké 2012

Fjärde kvartalet 2012 · Nettoomsättning 281 mkr (365) · Resultat före skatt 19 mkr (35) · Resultat efter skatt 14 mkr (65) · Resultat per aktie 0,17...

07:00 / 22 Feb Catella Press release

Timo Nurminen tf VD för Catella Bank

Timo Nurminen tillträder idag som tf VD för Catella Bank. Timo efterträder Fredrik Sauter som avgår på egen begäran och också lämnar Catellas koncernl...

15:30 / 28 Jan Catella Press release

Catella Bank expanderar i Göteborg

Catella Bank expanderar sin verksamhet inom
förmögenhetsförvaltning genom att rekrytera fyra personer i
Göteborg. Detta är ett led i Catellas stra...

08:00 / 22 Jan Catella Press release