Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Mikael Pauli ny chef för Catella Förmögenhetsförvaltning

11:45 / 27 September 2012 Catella Press release

Catellas förmögenhetsförvaltning i Sverige och i Luxemburg samordnas i blivande Catella Bank, tidigare Banque Invik. Som chef för den nya enheten har Mikael Pauli rekryterats.

Som en del i konverteringen av Banque Invik till Catella Bank kommer rörelsen i Catella Förmögenhetsförvaltning AB att överföras till Catella Bank och samordnas med motsvarande verksamhet i Luxemburg per årsskiftet 2012/2013. Genom samordningen skapas en förvaltningsenhet med initialt cirka 9 miljarder kronor under förvaltning.

Genom samordning av de två rörelserna inom Catella Bank skapas ett förstärkt kunderbjudande med såväl kvalificerade förvaltningstjänster som in- och utlåning i bankens regi. Samtidigt frigörs resurser för expansion av verksamheten, vilken idag bedrivs från kontor i Luxemburg, Stockholm, Göteborg, Malmö och Växjö.

-  Vi har ambitionen att utveckla en bank som vänder sig till entreprenörer och som kan utgöra ett starkt alternativ till de stora bankernas standardiserade service. Catella Bank gör detta genom att bygga vidare på Catellas starka position hos företags- och fastighetsägare, säger Fredrik Sauter, verkställande direktör Catella Bank.

Mikael Pauli har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom Private Banking från Carnegie, HQ och Handelsbanken. Pauli tillträder sin post den 1 december 2012.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Fredrik Sauter Verkställande direktör, Catella Bank 08-463 33 10 Presskontakt: Viktoria Ejenäs Communications Officer, Catella 08-463 33 34, 072-726 33 34

Om Catella: Catella erbjuder specialiserade finansiella tjänster och produkter inom utvalda marknadssegment. Catella har 430 anställda i 12 länder inom två verksamhetsgrenar, Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Bolaget är listat på Nasdaq OMX, First North Premier och aktierna handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1800471

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1800472

Show as PDF