Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB (publ) emitterar femårigt obligationslån

08:01 / 14 September 2012 Catella Press release

Catella AB (publ) emitterar ett femårigt icke säkerställt obligationslån om 200 mkr. Obligationen har ett rambelopp om 300 mkr och löper med en rörlig ränta om tre-månaders STIBOR plus 500 punkter. Catella avser att notera obligationerna på Nasdaq OMX Stockholm.

Emissionslikviden kommer att användas till att återbetala nuvarande bankfinansiering samt som expansionskapital.

Catellas ränteteam Nordic Fixed Income har varit finansiell rådgivare.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Ericsson Verkställande direktör, Catella 08-463 33 10 Presskontakt: Viktoria Ejenäs Communications Officer, Catella 08-463 33 34, 072-726 33 34

Om Catella: Catella erbjuder specialiserade finansiella tjänster och produkter inom utvalda marknadssegment. Catella har 430 anställda i 12 länder inom två verksamhetsgrenar, Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Bolaget är listat på Nasdaq OMX, First North Premier och aktierna handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1786345

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1786346

Show as PDF