Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Banque Invik integreras i Catella och byter namn till Catella Bank

17:31 / 28 June 2012 Catella Press release

Catella avbryter försäljningen av Banque Invik och namnändrar banken till Catella Bank. I samband med namnändringen kommer Catellas kapitalförvaltade verksamheter att organiseras inom Catella Bank med avsikt att stärka Catellas tjänste- och produkterbjudande inom kapitalförvaltning. Bankens kortrörelse och utlåningsverksamhet kommer även att utvecklas.

"Vi har haft, och har fortfarande, flera köpare till banken på en prisnivå som vi önskar, men vi ser att tillsynsmyndigheten i Luxemburg har svårt att ge förvärvstillstånd till nya ägare i dagens finansiella läge. En fortsatt försäljningsprocess bedöms också som negativt för bankens verksamhet. Samtidigt skapar rådande situation på de finansiella marknaderna nya möjligheter i att bedriva bankrörelse, vilket gjort att vi ändrat ståndpunkt. Sammantaget gör detta att vi ser störst aktieägarvärde i att göra banken till en del av Catella och utveckla dess verksamhet." säger Johan Ericsson, VD Catella AB. Catellas kapitalförvaltande verksamheter kommer att organiseras inom Catella Bank. I ett första steg överförs Catellas svenska dotterbolag Catella Förmögenhetsförvaltning för att samordnas med Banque Inviks private banking. För Catellas kunder kommer detta att innebära tillgång till ett starkare och mer konkurrenskraftigt erbjudande med såväl in- som utlåningsmöjlighet. Samtidigt möjliggörs administrativ samordning av verksamheterna. Vidare kommer Catella att stärka bankens kortrörelse samt utveckla en specialiserad utlåningsrörelse i samarbete med Catellas Corporate Finance-verksamhet. Detta skapar möjlighet att via banken erbjuda finansieringslösningar till exempelvis Catellas kunder inom transaktionsrådgivning. "Det här är en positiv utveckling för Catella och våra kunder. Vi kommer att kunna bredda och fördjupa vårt erbjudande inom båda våra verksamhetsgrenar. Kreditgivning kommer att vara en viktig fråga framöver. Det finns plats för en aktör som Catella på lånemarknaden och vi ser detta som ett ytterligare steg i utvecklingen av våra finansieringstjänster." säger Johan Ericsson. Omstruktureringen medför organisatoriska och ledningsmässiga förändringar. Banque Inviks nuvarande styrelseordförande Fredrik Sauter blir ny verkställande direktör och till ny styrelseordförande utses Stefan Carlsson, tillika styrelseledamot i Catella AB. I samband med omstruktureringen uppkommer ett reserveringsbehov under 2012 som uppskattas till cirka 25 mkr, vilket främst avser lokalkostnader i Luxemburg. Därutöver uppkommer under andra halvåret 2012 omstruktureringskostnader som bedöms uppgå till cirka 10 mkr. I och med att någon försäljning av Banque Invik inte genomförs, aktualiseras inte frågan om aktieutdelning kopplad till en försäljning.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Ericsson Verkställande direktör, Catella 08-463 33 10 Presskontakt: Viktoria Ejenäs Communications Officer, Catella 08-463 33 34, 072-726 33 34

Om Catella: Catella erbjuder specialiserade finansiella tjänster och produkter inom utvalda marknadssegment. Catella har 450 anställda i 13 länder inom två verksamhetsgrenar, Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Bolaget är listat på Nasdaq OMX, First North Premier och aktierna handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/catella/r/banque-invik-integreras-i-catella-och-byter-namn-till-catella-bank,c9278817

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1744/9278817/26467.pdf

Show as PDF