Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Bolagsstämmokommuniké från årsstämma 2012 i Catella AB (publ)

17:53 / 24 May 2012 Catella Press release

Catella AB (publ) höll på torsdagen den 24 maj 2012 årsstämma som beslutade:

· att balanserade vinstmedel jämte årets resultat balanseras i ny räkning.

· att arvode till styrelseledamöterna ska vara oförändrat jämfört med föregående år och utgå med totalt 1 700 000 kronor varav styrelsens ordförande ska erhålla 500 000 kronor och övriga ledamöter ska erhålla 300 000 kronor vardera. Vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

· om omval av Johan Claesson, Jan Roxendal, Niklas Johansson och Björn Edgren samt nyval av Stefan Carlsson. Peter Gyllenhammar avböjde omval. Johan Claesson valdes till styrelseordförande.

· att fastställa valberedningens förslag till principer för valberedningen.

· att godkänna styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Ericsson Verkställande direktör, Catella 08-463 33 10 Presskontakt: Viktoria Ejenäs Communications Officer, Catella 08-463 33 34, 072-726 33 34

Om Catella: Catella erbjuder specialiserade finansiella tjänster och produkter inom utvalda marknadssegment. Catella har 340 anställda i 13 länder inom två verksamhetsgrenar, Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Bolaget är listat på Nasdaq OMX, First North Premier och aktierna handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/catella/r/bolagsstammokommunike-fran-arsstamma-2012-i-catella-ab--publ-,c9265096

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1744/9265096/16500.pdf

Show as PDF