Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella förvärvar resterande 9% i dotterbolag av ledande befattningshavare

07:00 / 2 January 2012 Catella Press release

Under 2010 förvärvades 91% av ägandet i dåvarande Catella-gruppen. Den totala köpeskillingen, inklusive lösen av lån, uppgick till 427 mkr. Som ett led i förvärvet har Catellas styrelse beslutat om förvärv av de resterande 9% för 24 mkr.

Säljarna via bolag är Johan Ericsson, VD i Catella AB; Ando Wikström, CFO i Catella AB och Lennart Schuss, arbetande styrelseordförande i Catellas nordiska corporate financebolag.

Förvärvet finansieras via revers som löper till dess att Banque Invik har sålts och likvid erhållits, dock senast den 31 juli 2012. Förvärvet förutsätter Finansinspektionens medgivande.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Nordenfalk Chefsjurist, Catella 08-463 33 10

Om Catella: Catella är en europeisk finanskoncern verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialistkunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna. Catella har cirka 450 medarbetare fördelade på kontor i 24 städer i 12 europeiska länder. Catella-aktien är listad på First North Premier och handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/catella/r/catella-forvarvar-resterande-9--i-dotterbolag-av-ledande-befattningshavare,c9203452

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2051771&fn=wkr0006.pdf

Show as PDF