Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Catella ökar ägandet i IPM

Catella ökar ägarandelen från ca 5 procent till 25 procent i IPM Informed Portfolio Management AB genom en riktad nyemission uppgående till 33 miljone...

08:30 / 3 Dec Catella Press release

Catella AB - Delårsrapport tredje kvartalet 2012

Tredje kvartalet 2012, juli - september
· Nettoomsättning 221 mkr (195) · Resultat före skatt exkl
jämförelsestörande poster 5 mkr (-57) · Jämfö...

07:00 / 23 Nov Catella Press release

Catella ABs valberedning inför årsstämman 2013

I enlighet med beslut från årsstämman den 24 maj 2012 om principer för valberedningen har en valberedning utsetts för Catella AB (publ) inför årsstämm...

07:00 / 20 Nov Catella Press release

Catella publicerar årsredovisning för 2011

Catella har idag publicerat Årsredovisning 2011 och Årsöversikt 2011 på www.catellagroup.com.I Årsöversikt 2011 redovisas att Catella mäter och styr v...

07:00 / 2 May Catella Press release

Catellas utdelningspolicy

Styrelsen i Catella AB (publ) har beslutat om en utdelningspolicy som gäller från och med verksamhetsåret 2012.Styrelsen har beslutat om följande utde...

16:07 / 23 Apr Catella Press release

Catellas utdelningspolicy

Styrelsen i Catella AB (publ) har beslutat om en utdelningspolicy som gäller från och med verksamhetsåret 2012.Styrelsen har beslutat om följande utde...

16:07 / 23 Apr Catella Press release

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Årsstämma i Catella AB (publ) äger rum torsdagen den 24 maj 2012 kl 15.00 på Summit, Grev Turegatan 30, i Stockholm.Rätt att delta på stämman Aktieäga...

16:02 / 23 Apr Catella Press release

Catella AB bokslutskommuniké 2011

Fjärde kvartalet 2011, oktober - december · Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 306 mkr (308). Intäkter exklusive fakturering för u...

07:00 / 24 Feb Catella Press release

Mats Andersson ny VD för Catella Fonder

Mats Andersson utses till VD för Catellas dotterbolag Catella Fondförvaltning AB, från och med den 19 mars 2012. Mats Andersson var senast VD för Ålan...

07:00 / 14 Feb Catella Press release