Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella decentraliserar kommunikationsansvaret

09:00 / 23 September 2011 Catella Press release

Catella ökar fokuset på de operativa enheterna och i anslutning därmed decentraliseras kommunikationsarbetet till verksamhetsområdena Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Som en konsekvens tas kommunikationschefsfunktionen bort i moderbolaget.

-Förändringarna innebär att moderbolaget får en delvis annan roll då kommunikationsansvaret flyttas ut i organisationen. En följd av detta är att funktionen kommunikationschef i moderbolaget nu tas bort, säger Johan Ericsson, VD Catella AB.

Detta innebär att Catellas kommunikationschef och ledamot i koncernledningen, Anne Rådestad lämnar bolaget under hösten 2011.

-Vi har kommit fram till att vi inte kan utveckla kommunikationschefsfunktionen på så sätt som det var tänkt från början varför jag har förståelse för att Anne Rådestad söker sig utanför bolaget. Det har varit givande och utvecklande att arbeta tillsammans med Anne Rådestad. Hennes kunskap och erfarenhet har varit väldigt berikande för Catella, säger Johan Ericsson.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Ericsson Verkställande direktör, Catella 08-463 33 10

Om Catella: Catella är en europeisk finansgrupp verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialist­kunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna. Catella har cirka 440 medarbetare fördelade på kontor i 24 städer i 13 europeiska länder. Catella-aktien är listad på First North Premier och handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se (http://www.catella.se/).Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/catella/r/catella-decentraliserar-kommunikationsansvaret,c9165185

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=1965570&fn=wkr0005.pdf

Show as PDF