Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella rådgivare i försäljningen av SAAB-fastigheten

12:02 / 7 July 2011 Catella Press release

Catella anlitades för cirka tre veckor sedan av SAAB med uppgift att på kort tid hitta och samla investerare och kapital samt förhandla fram överlåtelse- och hyresavtal. Affären slutfördes idag.

- På mycket kort tid och under en intensiv förhandlingsperiod, har vi lyckats identifiera och samla investerare tack vare vår långa och breda M&A-erfarenhet från fastighetstransaktionsbranschen. För Catella har det varit viktigt att driva på processen och fokusera på nya möjliga lösningar, säger Lennart Schuss, arbetande styrelseordförande i Catellas nordiska corporate financebolag.

Underliggande fastighetsvärde är 600 miljoner kronor. SAAB har tecknat ett hyresavtal som löper på 15 år.

Catella är ledande på den svenska marknaden när det gäller rådgivning inom fastighetstransaktioner och fastighetsrelaterade tjänster inom debt och equity capital markets. Catella Corporate Finance har under första kvartalet 2011 genomfört 22 fastighetstransaktioner i Sverige till ett totalt värde om drygt 6,7 miljarder kronor. Catella erbjuder samtliga kompetenser som krävs för att genomföra komplicerade affärer och har ett femtiotal anställda och kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Lennart Schuss Arbetande styrelseordförande i Catellas nordiska corporate financebolag 08-463 33 10

Presskontakt: Anne Rådestad Kommunikationschef, Catella 08-463 34 29, 073-654 74 50


Om Catella: Catella är en europeisk finansgrupp verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialist­kunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna. Catella har cirka 420 medarbetare fördelade på kontor i 24 städer i 13 europeiska länder. Catella-aktien är listad på First North Premier och handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se (http://www.catella.se/).

Show as PDF