Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Lennart Schuss får ny roll inom Catella

09:58 / 27 June 2011 Catella Press release

Lennart Schuss, vice VD i Catella AB får en ny roll som arbetande styrelseordförande i Catellas nordiska corporate financebolag, med uppgift att koordinera och utveckla den nordiska affärsverksamheten.

- Lennart Schuss är den borne affärsmannen med unik och gedigen erfarenhet av fastighetstransaktioner. Genom åren har han genomfört fastighetsaffärer för Catella till ett värde över 500 miljarder kronor. Att han nu väljer att inrikta sig på Catellas fastighetsrörelse är till stort gagn för vår affärsutveckling, säger Johan Ericsson, VD Catella AB.

Lennart Schuss tillträder sin nya roll den 1 juli.

- Jag kommer att delta i, och driva, större affärsprojekt och säkerställa ett samlat grepp om den nordiska verksamheten. Catella är ett oerhört spännande bolag med starka finanser och duktiga entreprenörer med stor potential att flytta fram positionerna inom transaktionsverksamheten. I min nya roll får jag möjlighet att fokusera på just detta. Jag har hunnit bli sextio år och kommer att arbeta för Catella på deltid, för att också få tid att ägna mig åt annat, säger Lennart Schuss.

Den nya rollen innebär att Lennart Schuss slutar som vice VD och lämnar koncernledningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Ericsson Verkställande direktör, Catella 08-463 33 10

Presskontakt: Anne Rådestad Kommunikationschef, Catella 08-463 34 29, 073-654 74 50


Om Catella: Catella är en europeisk finansgrupp verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialist­kunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna. Catella har cirka 420 medarbetare fördelade på kontor i 24 städer i 13 europeiska länder. Catella-aktien är listad på First North Premier och handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se (http://www.catella.se/).

Show as PDF