Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Valberedningens förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande i Catella AB (publ)

07:00 / 19 May 2011 Catella Press release

Catellas valberedning har beslutat att föreslå omval till slutet av nästa årsstämma av ledamöterna Johan Claesson, Björn Edgren och Peter Gyllenhammar samt nyval av Jan Roxendal och Niklas Johansson. Valberedningen har föreslagit Johan Claesson som styrelseordförande.

Information om de ledamöter som föreslås till nyval:

Jan Roxendal, Född 1953, Stockholm. Högre allmän bankexamen. Verkställande direktör för Gambro holding. Jan Roxendal har tidigare varit verkställande direktör och koncernchef för Intrum Justitia, vice verkställande direktör och medlem av koncernledningen för ABB-koncernen samt haft andra ledande befattningar inom ABB-koncernen.

Övriga nuvarande uppdrag av betydelse: styrelseledamot i Svensk Exportkredit samt ordförande för Exportkreditnämnden och mySafety Group.

Jan Roxendal är oberoende från bolaget och dess huvudägare och innehar inga aktier eller optioner i bolaget.

Niklas Johansson, Född 1961, Huddinge. Filosofie kandidatexamen, MBA och CEFA. Niklas Johansson har tidigare varit verksam inom bland annat Ernst & Young, Skandia Liv, Crédit Agricole Indosuez Cheuvreaux Nordic samt verkställande direktör och koncernchef vid Carnegie Investment Bank.

Övriga nuvarande uppdrag av betydelse: styrelseledamot i Profi Fastigheter samt ordförande i Apotekets Pensionsstiftelse.

Niklas Johansson är oberoende från bolaget och dess huvudägare och innehar inga aktier eller optioner i bolaget.

I enlighet med beslut av den extra bolagsstämman den 15 oktober 2010 har Catellas tre största aktieägare till valberedning utsett Johan Claesson som företrädare för CA Plusinvest AB, Martin Hansson som företrädare för Bronsstädet AB samt Lars G Öberg som företrädare för Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare. Lars G Öberg är valberedningens ordförande.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Ericsson Verkställande direktör, Catella 08-463 33 10 Presskontakt: Anne Rådestad Kommunikationschef, Catella 08-463 34 29, 073-654 74 50

Om Catella: Catella är en europeisk finansgrupp verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialist­kunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna. Catella har cirka 420 medarbetare fördelade på kontor i 24 städer i 13 europeiska länder. Catella-aktien är listad på First North och handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se (http://www.catella.se/).

Show as PDF