Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catellas nya satsning inom förmögenhetsförvaltning

10:00 / 5 May 2011 Catella Press release

Finansinspektionen har gett klartecken till Catella som ny ägare av EKF Enskild Kapitalförvaltning, som byter namn till Catella Förmögenhetsförvaltning.

- Catellas förmögenhetsförvaltning kommer att ha specialistkompetens när det gäller att bygga modellportföljer. Precis som att nätmäklarna är gör-det själv-alternativen, ska Catellas förmögenhetsförvaltning vara fullservice-alternativet, säger Fredrik Sauter, VD för Catella Förmögenhetsförvaltning.

Catella Förmögenhetsförvaltning erbjuder oberoende finansiell rådgivning inom långsiktig förmögenhetsförvaltning. Catellas totala kapitalförvaltning förvaltar cirka 45 miljarder kronor och målsättningen är att inom förmögenhetsförvaltning växa ytterligare under de närmaste åren.

Catella Förmögenhetsförvaltnings erbjudande bygger på att ta betalt direkt av kunden. Catella tar ansvar för, och hänsyn till, kundens risknivå och placeringshorisont vid val av tillgångsslag i portföljen. Målsättningen är att ge kunden god avkastning i förhållande till kundens risknivå och att avkastningen i mindre utsträckning beror på börsens humörsvängningar. Det handlar om att alltid skapa kostnadseffektiva lösningar för att säkerställa att kundens målsättning nås.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Ericsson  Verkställande direktör, Catella  08-463 33 10 

Fredrik Sauter Verkställande direktör, Catella Förmögenhetsförvaltning 073-422 15 27

Presskontakt: Anne Rådestad  Kommunikationschef, Catella 08-463 34 29, 073-654 74 50

Om Catella: Catella är en europeisk finansgrupp verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialist­kunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna. Catella har cirka 420 medarbetare fördelade på kontor i 24 städer i 13 europeiska länder. Catella-aktien är listad på First North och handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se (www.catella.se).

Show as PDF