Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Fredrik Sauter förvärvar optioner i Catella från andra ledande befattningshavare

07:00 / 1 April 2011 Catella Press release

I syfte att skapa långsiktigt incitament via ägande förvärvar Fredrik Sauter 600 000 teckningsoptioner från andra ledande befattningshavare inom Catella till marknadsmässiga villkor. Fredrik Sauter ingår i Catellas koncernledning.

De ledande befattningshavare inom Catella som utför försäljningen av tecknings-optionerna är Johan Ericsson (VD), Lennart Schuss (vVD) och Ando Wikström (CFO) som säljer 200 000 vardera. Efter försäljningen innehar ovannämnda personer 5 350 000 optioner vardera.

Fakta avseende teckningsoptionerna

De teckningsoptioner som nu omsätts är de optioner som den ordinarie bolagsstämman den 20 maj 2010 fattade beslut om. Teckningsoptionerna användes i samband med förvärvet av dåvarande Catella-gruppen där ledande befattningshavare och nyckel-personer inom dåvarande Catella-gruppen gavs möjligheten att förvärva samtliga teckningsoptioner till marknadsmässiga villkor som berättigar till teckning av högst 30 000 000 nya aktier av serie B i Catella AB (publ). Teckningsoptionerna har inlösendatum från och med den 25 mars till och med den 25 maj under 2013, 2014, 2015 och 2016 med fördelningen 33 procent, 13 procent, 27 procent och 27 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Ericsson Verkställande direktör, Catella 08-463 33 10 

Presskontakt: Anne Rådestad Kommunikationschef, Catella 08-463 34 29, 073-654 74 50

Om Catella: Catella är en europeisk finansgrupp verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialist­kunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna. Catella har cirka 420 medarbetare fördelade på kontor i 24 städer i 13 europeiska länder. Catella-aktien är listad på First North och handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se (www.catella.se).

Show as PDF