Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Anders Palmgren tar plats i Catellas koncernledning

14:29 / 13 April 2011 Catella Press release

Anders Palmgren har utsetts till ny ledamot i Catellas koncernledning. Han är anställd på företaget sedan 2007 och får nu ett särskilt ansvar för affärsutveckling inom verksamhetsgrenen Corporate Finance.

- Anders Palmgren har bred internationell erfarenhet och blir en stark tillgång när vi nu ytterligare flyttar fram våra marknadspositioner inom Corporate Finance-området, säger Johan Ericsson, VD Catella AB.

Anders Palmgren ansvarar idag för kapitalmarknadsteamet inom den svenska delen av rådgivningsverksamheten, ett uppdrag han behåller, samtidigt som han får ett särskilt ansvar för affärsutvecklingen inom verksamhetsgrenen Corporate Finance, för hela Catellagruppen. Syftet är att stärka Catellas marknadsnärvaro och tjänsteutbud inom detta område.

Innan Anders Palmgren började på Catella arbetade han på Genesta Property Nordic, där han var en av grundarna och delägarna.

Den övriga koncernledningen, som presenterads i mars i år, består av: Johan Ericsson, VD, Lennart Schuss, vice VD, Ando Wikström, CFO, Fredrik Sauter, ordförande Banque Invik, Johan Nordenfalk, CLO och Anne Rådestad, Kommunikationschef.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  Johan Ericsson Verkställande direktör, Catella 08-463 33 10

Presskontakt: Anne Rådestad Kommunikationschef, Catella 08-463 34 29, 073-654 74 50

Om Catella: Catella är en europeisk finansgrupp verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialist­kunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna. Catella har cirka 420 medarbetare fördelade på kontor i 24 städer i 13 europeiska länder. Catella-aktien är listad på First North och handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se (www.catella.se).

Show as PDF