Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella renodlar verksamheten

07:00 / 24 March 2011 Catella Press release

Catella AB fokuserar på två verksamhetsområden, Corporate Finance och Kapitalförvaltning, där flera satsningar görs samtidigt som verksamheten renodlas. Bolagets styrelse har därför fattat beslut om att inleda en försäljningsprocess av Banque Inviks kreditkort- och inlösenverksamhet, alternativt av hela banken.

Kreditkort- och inlösenverksamheten inom Banque Invik erbjuder andra banker färdiga kortprogram inom ramen av egna licenser för Visa respektive MasterCard. Verksamheten utför även clearing av internationella kreditkortstransaktioner gentemot e-handelsföretag samt erbjuder daglig avräkning i flera valutor.

- I vår strategiöversyn kan vi konstatera att Banque Inviks huvudområde, kreditkort- och inlösenverksamheten, inte passar in i Catellas verksamhetsinriktning. Kortrörelsen står för merparten av bankens omsättning och resultat, och är både lönsam och har stor potential men utvecklas bäst i en annan struktur där den kompletterar eller stärker en befintlig verksamhet. Därför inleder vi nu en process där Catellas ägande av kreditkort- och inlösenverksamheten, alternativt av hela banken, ses över, säger Johan Ericsson, VD Catella AB.

I samband med detta genomförs förändringar av ledningsorganisationen inom Banque Invik. Fredrik Sauter lämnar VD-posten för att bli bankens styrelseordförande och ny VD för banken blir Anders Thonning, tidigare VD för Nordnet Luxemburg, som tillträder den 1 april. Inom Banque Invik, som har huvudkontor i Luxemburg, arbetar 127 personer.

Catella är en oberoende europeisk finansgrupp, som inom verksamhetsområdena Corporate Finance och Kapitalförvaltning fokuserar på utvalda segment där specialistkunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd har avgörande betydelse för att skapa mervärde för kunderna.

Catellas Corporate Finance-verksamhet erbjuder kvalificerad finansiell rådgivning inom framför allt den professionella fastighetsmarknaden. Ambitionen är att identifiera fler marknadssegment där vi ser att Catella har kapacitet att vara ledande. Ett exempel på det är att Catella i början av 2011 inledde en etablering på räntemarknaden. Den nya verksamheten kommer att agera som finansiell rådgivare inom ränteområdet samt genomföra emissioner av ränteprodukter, såsom företagsobligationer.

Kapitalförvaltningen erbjuder institutioner, företag och privatpersoner tjänster inom Fondförvaltning och Private Banking. Som ett led att ytterligare stärka Catellas position inom verksamhetsområdet Kapitalförvaltning har fyra nya fonder lanserats under 2011.

Inom Private Banking inledde Catella i början av året en satsning på den nordiska marknaden genom förvärvet av EKF Enskild Kapitalförvaltning, som blir bas för utvecklingen av Catellas Private Banking-verksamhet, som Fredrik Sauter får uppdraget att leda.

Catellas Koncernledning

Koncernledningen för Catella AB har utsetts och utgörs av:

Johan Ericsson, VD Lennart Schuss, vice VD Ando Wikström, CFO Fredrik Sauter, VD Banque Invik Johan Nordenfalk, CLO Anne Rådestad, Kommunikationschef

- Med den här ledningsstrukturen förenar vi kontinuitet och historisk förankring i Catella med impulser utifrån, vilket kommer att berika och utveckla Catella. Utöver detta kommer vi att inrätta en ledningsgrupp med representanter från våra större dotterbolag i Norden och Europa, säger Johan Ericsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Johan Ericsson  Verkställande direktör   08-463 33 10  

Fredrik Sauter Verkställande direktör, Banque Invik 073-422 15 27

Presskontakt: 

Anne Rådestad Kommunikationschef 08-463 34 29, 073-654 74 50

Om Catella: Catella är en europeisk finansgrupp verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialist­kunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna. Catella har cirka 420 medarbetare fördelade på kontor i 24 städer i 13 europeiska länder. Catella-aktien är listad på First North och handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se (www.catella.se).

Show as PDF