Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catellas fastighetsrådgivning redovisar en transaktionsvolym på SEK 59,2 mdr för 2010

14:38 / 1 February 2011 Catella Press release

Catella fastighetsrådgivning är en av de ledande europeiska aktörerna inom affärsområdet fastighetsrelaterad Corporate Finance med verksamhet i 11 europeiska länder. Catella har under kalenderåret 2010 genomfört fastighetstransaktioner upp till ett totalt värde om SEK 59,2 mdr. Transaktioner i Norden och Kontinentaleuropa under samma period uppgår till SEK 39,1 mdr respektive SEK 20,1 mdr.

Jämfört med verksamhetsåret 2009 är detta en fördubbling som dels kan förklaras av en allmänt ökad marknadsaktivitet men också av att Catella stärkt sin ställning genom att kunna erbjuda såväl kvalificerad finansiell expertis i kombination med lokal närvaro som transaktionskunnande på ett stort antal marknader. Catellas europeiska marknadsandel uppskattas till cirka 5 procent inom området fastighetstransaktioner.

"Transaktionsmarknaden för fastigheter i Europa har under 2010 normaliserats, sett ur ett historiskt perspektiv, med en allt bättre fungerande kreditmarknad. En ytterligare förklaring är de låga räntorna och en relativt volatil aktiemarknad vilket gjort att institutionella kapitalförvaltare med långa placeringshorisonter valt att öka sina fastighetsinvesteringar. I och med att denna utveckling tycks fortsätta även under 2011 förutses fortsatt stigande transaktionsvolymer." säger Johan Ericsson, Verkställande Direktör för Catella AB.

"Under 2010 har antalet stora transaktioner över € 100 miljoner ökat markant. Glädjande är att vår senast nytillkomna verksamhet inom fastighetsrådgivning, Catella Spain, under året också etablerat sig på den svåra spanska marknaden med flera stora prestigeuppdrag. Vi ser att Catellas modell för etablering av nya enheter fungerar väl och kommer att ligga till grund för framtida etableringar." säger Johan Ericsson.

För ytterligare information:

Johan Ericsson

Verkställande direktör för Catella

Telefon +46 (0)8 463 33 10

Besök även: www.catella.se (www.catella.se)

Catella är listat på First North och Remium AB är Bolagets Certified Adviser, +46 (0)8 454 32 00.

Om Catella

Catella är en oberoende europeisk finansgrupp specialiserad på finansiell rådgivning, kapitalförvaltning och banktjänster. Catella har cirka 400 medarbetare i 14 europeiska länder. Catella-aktien är listad på First North och handlas under kortnamnet CAT A och CAT B.

Show as PDF