Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella rådgivare vid fastighetstransaktioner i Sverige om 24 mdkr under 2011

07:00 / 13 December 2011 Catella Press release

Catella Corporate Finance har hittills under 2011 agerat rådgivare i totalt 68 transaktioner med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 24 mdkr i Sverige. Därmed har Catella medverkat i mer än var fjärde krona som omsatts på den svenska fastighetsmarknaden hittills under 2011.

Bland Catellas genomförda transaktioner ingår bland annat två av årets största svenska fastighetstransaktioner, Diös förvärv av Norrvidden med fastigheter för cirka 5,8 mdkr samt försäljningen av 146 fastigheter ur Kefren Properties till ett värde om cirka 4,1 mdkr. Under 2011 har Catella Corporate Finance även vidgat sitt tjänsteutbud inom debt and equity capital markets och bland annat utvecklat nya finansieringslösningar. "Vi har genomfört flera finansieringsuppdrag under året. Bland annat har vi genomfört en av de första finansieringarna av sitt slag i Sverige där institutioner tecknar ett säkerställt seniort lån. Vi erbjuder denna och andra nyskapande finansieringslösningar som komplement till bankernas traditionella utlåning." säger Thomas Persson, VD på Catellas svenska dotterbolag Catella Corporate Finance. Catella Corporate Finance är ledande på den svenska marknaden för rådgivning vid fastighetstransaktioner och fastighetsrelaterade tjänster inom debt and equity capital markets. Catella Corporate Finance har ett femtiotal anställda och kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Bolaget är en del av Catella-koncernen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Thomas Persson Verkställande direktör, Catella Corporate Finance (Sverige) 08-463 33 10

Presskontakt: Viktoria Ejenäs Communications Officer, Catella AB 08-463 33 34, 072-726 33 34

Om Catella: Catella är en europeisk finansgrupp verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialist­kunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna. Catella har cirka 450 medarbetare fördelade på kontor i 24 städer i 12 europeiska länder. Catella-aktien är listad på First North Premier och handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/catella/r/catella-radgivare-vid-fastighetstransaktioner-i-sverige-om-24-mdkr-under-2011,c9198897

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2039740&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF