Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Förändrad ägarbild i Catella AB (publ)

07:00 / 22 November 2011 Catella Press release

Catellas huvudägare tillika ordförande Johan Claesson ökar, via bolag, sitt innehav av andelen kapital respektive antalet röster med 9,0 % respektive 10,0 %. Johan Claessons andel av kapitalet respektive antalet röster i Bolaget uppgår till 47,6 % respektive 47,1 % efter transaktionen. Peter Gyllenhammar minskar, via bolag, sitt innehav med motsvarande andel i Bolaget. Efter transaktionen har Peter Gyllenhammar inget innehav i Catella AB (publ). Johan Claesson och Peter Gyllenhammar är båda medlemmar av styrelsen i Catella AB (publ) och klassificeras därför som insynspersoner som besitter samma information. För ytterligare information, vänligen kontakta: Niklas Bommelin Investor Relations, Catella 08-463 33 10

Om Catella: Catella är en europeisk finansgrupp verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialist­kunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna. Catella har cirka 440 medarbetare fördelade på kontor i 24 städer i 12 europeiska länder. Catella-aktien är listad på First North Premier och handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se (http://www.catella.se/).Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/catella/r/forandrad-agarbild-i-catella-ab--publ-,c9189612

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2018867&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF