Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella minoritetsägare i IPM

15:03 / 29 November 2011 Catella Press release

Som ett steg i utvecklingen av Catellas kapitalförvaltning har Catella inträtt som enda institutionella aktieägare i IPM Informed Portfolio Management AB, genom förvärv av en aktiepost om drygt 5 procent i IPM:s holländska ägarbolag. Catella har ambitionen att på sikt öka sin ägarandel.

IPM:s investeringstjänster och breda internationella kundbas kompletterar Catellas nuvarande verksamhet inom kapitalförvaltning. Delägarskapet i IPM skapar möjligheter för Catella att stärka sin ställning som finanskoncern. Förvärvets effekt på Catellas resultat och balansräkning är initialt marginell. Catella kommer att representeras i IPM:s styrelse. IPM är en ledande leverantör av systematiska investeringstjänster inom diskretionär förvaltning och fondförvaltning. Bolaget har specialiserat sig på Global Taktisk Tillgångsallokering och aktieindexstrategier. IPM förvaltar för närvarande tillgångar till ett värde av runt 8 miljarder dollar åt stora institutionella investerare, pensionsfonder, försäkringsbolag och stiftelser. Bolaget har 50 anställda och huvudkontor i Stockholm. Mer information om IPM finns på www.ipm.se. "Vi har under en tid följt IPM och är imponerade av dess utveckling. Vi ser en klar potential för fortsatt expansion av verksamheten och är därför glada att Catella har erbjudits möjlighet till ägarinträde." säger Johan Ericsson, VD för Catella.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Ericsson Verkställande direktör, Catella 08-463 33 10 Investor Relations: Niklas Bommelin Investor Relations, Catella 08-463 34 26 Presskontakt: Viktoria Ejenäs Communications Officer, Catella 08-463 33 34, 072-726 33 34

Om Catella: Catella är en europeisk finansgrupp verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialist­kunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna. Catella har cirka 450 medarbetare fördelade på kontor i 24 städer i 12 europeiska länder. Catella-aktien är listad på First North Premier och handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se (http://www.catella.se/).Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/catella/r/catella-minoritetsagare-i-ipm,c9193462

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2028500&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF