Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Catella minoritetsägare i IPM

Som ett steg i utvecklingen av Catellas kapitalförvaltning har Catella inträtt som enda institutionella aktieägare i IPM Informed Portfolio Management...

15:03 / 29 Nov Catella Press release

Förändrad ägarbild i Catella AB (publ)

Catellas huvudägare tillika ordförande Johan Claesson ökar, via bolag, sitt innehav av andelen kapital respektive antalet röster med 9,0 % respektive ...

07:00 / 22 Nov Catella Press release

Catella ABs valberedning inför årsstämman 2012

I enlighet med beslut från årsstämman den 25 maj 2011 om principer för valberedningen har en valberedning utsetts för Catella AB (publ) inför årsstämm...

13:00 / 31 Oct Catella Press release

Catella decentraliserar kommunikationsansvaret

Catella ökar fokuset på de operativa enheterna och i anslutning därmed decentraliseras kommunikationsarbetet till verksamhetsområdena Corporate Financ...

09:00 / 23 Sep Catella Press release

Hederspris till Lars Elfgaard

Gunnar Rylanders Hederspris 2011 till årets ideella ledare inom svensk ungdomstennis går till Lars Elfgaard, Bankeryds Tennisklubb.Priset tilldelas en...

16:06 / 16 Jul Catella Press release

Lennart Schuss får ny roll inom Catella

Lennart Schuss, vice VD i Catella AB får en ny roll som arbetande styrelseordförande i Catellas nordiska corporate financebolag, med uppgift att koord...

09:58 / 27 Jun Catella Press release

Catella listas på First North Premier

Från och med fredagen den 17 juni 2011 handlas Catellas aktier under kortnamnet CAT A och CAT B på First North Premier.För ytterligare information, vä...

07:00 / 16 Jun Catella Press release

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Årsstämma i Catella AB (publ) äger rum onsdagen den 25 maj 2011 kl 15.00 på Summit, Grev Turegatan 30, i Stockholm.Rätt att delta på stämman Aktieägar...

07:00 / 20 Apr Catella Press release

Catella renodlar verksamheten

Catella AB fokuserar på två verksamhetsområden, Corporate Finance och Kapitalförvaltning, där flera satsningar görs samtidigt som verksamheten renodla...

07:00 / 24 Mar Catella Press release

Catella Ab - Bokslutskommuniké 2010

CATELLA AB (publ) Stockholm den 25 februari 2011Fjärde kvartalet 2010, oktober - december · Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 378...

07:00 / 25 Feb Catella Press release