Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribona tillträder aktierna i Catella AB - Johan Ericsson tillträder som ny VD

12:32 / 13 September 2010 Catella Press release

Scribona meddelade den 26 maj 2010 att avtal ingåtts om förvärv av Catella AB. Finansinspektionen gav sitt godkännande till förvärvet den 31 augusti 2010. Scribona tillträder per den 13 september 2010 aktierna i Catella AB. Total förvärvslikvid inklusive lösen av Catellas lån till säljaregruppen uppgår till 417 MSEK exklusive ränta och transaktionskostnader. Förvärvet har finansierats av 123 MSEK i likvida medel och övrig del av extern finansiering uppgående till 294 MSEK. 

Johan Ericsson tillträder som VD för den nya gruppen den 14 september, där Scribona AB (publ) är moderbolaget. Ando Wikström och Lennart Schuss, även de från Catella, tillträder ledningsgruppen för Scribona som CFO respektive vice VD. Johan Ericsson har närmast varit VD för Catella Financial Advisory och är en av grundarna till Catellas fastighetsrådgivning som startades i början av 1990-talet.

För ytterligare information: Johan Ericsson, Verkställande direktör, telefon. +46-(0)70 544 00 00 

Besök även: www.scribona.se (www.scribona.se

Scribona är noterat på First North och Remium AB, 08-454 32 00, är dess Certified Adviser.

Show as PDF