Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribonas dotterbolag, EETI, har förvärvat obligationer till en summa av €5.6 M

11:11 / 28 May 2010 Catella Press release

Scribona har förvärvat obligationer till en summa av €5.6 M. Investeringen består av lån till mindre och medelstora företag (SME) i Tyskland. Obligationerna förväntas att förfalla i december 2013. Investeringarna har en attraktiv avkastningsprofil i förhållande till den bedömda risken. Bedömningen understöds av omfattande data från emittenten och tillgänglig information om de underliggande värdepappren. Samtliga obligationer ger kupongutbetalningar.

Scribona avser att även i fortsättningen att vara aktiv och dra nytta av de rådande förhållandena på den Europeiska värdepappersmarknaden. Scribona avser således att investera främst i liknande typer av värdepapper när attraktiva investeringsmöjligheter identifieras.

För ytterligare information: Lorenzo Garcia, Verkställande direktör, telefon +46-(0)737 08 38 88

Besök även: www.scribona.se (www.scribona.se)

Scribona är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är dess Certified Adviser.

Show as PDF