Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribona byter namn till Catella på First North. Q4 2010 blir den första fullständiga rapportperioden för den nya gruppen

12:20 / 3 November 2010 Catella Press release

En extra bolagsstämma, fredagen den 15 oktober, i Scribona AB (publ) beslutade att byta firmanamn till Catella AB (publ). Från och med fredagen den 5 november 2010 handlas bolagets aktier under kortnamnet CAT A och CAT B på First North. Namnbytet sker med anledning av Scribona AB´s förvärv av Catella.

”Catella är ett starkt och etablerat varumärke som samtidigt speglar verksamhet inom den nya gruppen”, säger Johan Ericsson, VD för Catella

 Den nya Catella gruppen kommer att balansmässigt konsolideras per den sista september 2010 och resultatmässigt kommer den förvärvade bolagsgruppen att konsolideras från oktober 2010 och framåt, innebärande att den nya Catella gruppens första fullständiga rapporttillfälle kommer att vara rapporten för fjärde kvartalet 2010. Bolaget kommer att segmentrapportera tre affärsområden; Financial Advisory Services, Asset Management & Banking samt Investments.

För ytterligare information:

Johan Ericsson, Verkställande direktör, telefon +46 (0)8 463 33 10

Besök även: www.catella.se (www.catella.se)

Catella är listat på First North och Remium AB, 08-454 32 00, är dess Certified Adviser.

Om Catella Catella är en oberoende europeisk finansgrupp specialiserad på Finansiell rådgivning, Kapitalförvaltning och Banktjänster. Verksamheterna bedrivs i självständiga men nära samverkande dotterbolag med egna styrelser. Catella har cirka 420 medarbetare i 14 europeiska länder. Catella är listat på First North och handlas under kortnamnet CAT A och CAT B.

Show as PDF