Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Beslutsunderlag till extra bolagsstämma finns tillgängligt på Scribonas hemsida

07:00 / 8 October 2010 Catella Press release

Inför den kommande extra bolagsstämma fredagen den 15 oktober i Scribona AB (publ) finns nu ytterligare information tillgängligt på Scribonas hemsida gällande:

· Styrelsens förslag till beslut om utförsäljning av 30 procent av aktiekapitalet och rösterna i Catella Capital Intressenter AB till ett partnerbolag som kontrolleras av ledande befattningshavare inom Catella Capital-gruppen · Styrelsens förslag till beslut om en överlåtelse av rörelsen i Catella Corporate Finance AB till två handelsbolag som kontrolleras till 35 procent av ledande befattningshavare inom Catella Corporate Finance-gruppen via partnerbolag samt till övrig del av Scribona Nordic AB.

 För ytterligare information:

Johan Ericsson, Verkställande direktör, telefon +46-(0)70 544 00 00

Besök även: www.scribona.se (www.scribona.se)

Scribona är listat på First North och Remium AB, 08-454 32 00, är dess Certified Adviser.

Show as PDF