Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Fredrik Sauter ny VD för Banque Invik

Fredrik Sauter har utsetts till ny Verkställande Direktör för Banque Invik, Luxembourg, ett helägt dotterbolag till Scribona AB under namnändring till...

11:15 / 27 Sep Catella Press release

Beslut på årsstämma i Scribona

Vid årsstämman omvaldes styrelseledamöterna Johan Claesson, Johan Damne, Björn Edgren, Lorenzo Garcia och Peter Gyllenhammar. Till styrelsens ordföran...

17:00 / 20 May Catella Press release

Kallelse till årsstämma i Scribona AB (publ)

Årsstämma i Scribona AB (publ) äger rum torsdagen den 20 maj 2010 kl 15.00 i konferenslokalen Maskinrummet på Nordic Sea Hotel, Vasaplan 4, i Stockhol...

10:15 / 20 Apr Catella Press release

Bokslutskommuniké 2009 för Scribona-koncernen

- Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 87 Mkr (0). Under året uppgick nettoomsättningen till 206 Mkr (2.670). - Resultatet före skatt för kv...

08:00 / 26 Feb Catella Press release