Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

EETI avnoterat på AIM-börsen i London

08:00 / 8 July 2009 Catella Press release

Scribona har efter emissionen i EETI i februari 2009 succesivt köpt aktier och äger nu cirka 94 procent av bolaget. Vid extra bolagsstämma i EETI den 29 juni 2009 beslöts att avnotera bolagets aktier. Sista handelsdag var den 7 juli 2009.

Från och med den 1 juli 2009 redovisas EETI som dotterbolag efter att tidigare redovisats som kortfristig finansiell placering. Scribonas investering i bolaget uppgår för närvarande till 118 Mkr. Enligt EETI´s senaste offentliggjorda bokslut, uppgick eget kapital i bolaget efter genomförd emission i februari 2009, till 55 MEUR. Den del av Scribonas andel av eget kapital i EETI som överskrider Scribonas investering kommer att reserveras i koncernredovisningen.

För ytterligare information: Lorenzo Garcia, Verkställande direktör, telefon +46-(0)737 08 38 88

Besök även: www.scribona.se

Scribona är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är dess Certified Adviser.

Show as PDF