Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Köpeskillingen för Banque Invik SA fastställd

08:00 / 2 June 2009 Catella Press release

Moderna Finance AB och Scribona har överenskommit om den sista delen av köpeskillingen för förvärvet av Banque Invik S.A..

Förvärvspriset, inklusive förvärvskostnader på 1 Mkr, uppgår totalt till 229 Mkr. Slutreglering av köpeskillingen görs idag.

Banque Invik´s eget kapital uppgick vid Scribonas tillträde den 20 april 2009 till 387 Mkr och därmed ska 158 Mkr avsättas till en reserv.

För ytterligare information: Lorenzo Garcia, Verkställande direktör, +46-(0)737 08 38 88

Besök även: www.scribona.se

Scribona är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är dess Certified Adviser.

Show as PDF