Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribonas årsredovisning för 2008 och yttrande över särskild granskning på Scribonas hemsida

08:00 / 13 May 2009 Catella Press release

Scribona har idag publicerat årsredovisningen för 2008 på sin hemsida www.scribona.se Samtidigt har Yttrande över granskning enligt aktiebolagslagen 10 kap 21-23 §§ avseende vissa förhållanden under 2006 i Scribona AB lagts upp på hemsidan.

För ytterligare information: Lorenzo Garcia, Verkställande direktör, +46-(0)737 08 38 88

Scribona är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är dess Certified Adviser.

Show as PDF