Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribonas förvärv av Banque Invik SA slutfört

11:30 / 20 April 2009 Catella Press release

Scribonas tidigare meddelade förvärv av Banque Invik SA har slutförts efter godkännande av Luxemburgs finansinspektion och uppfyllande av övriga villkor.

För ytterligare information: Lorenzo Garcia, Verkställande direktör, +46-(0)737 08 38 88

Besök även: www.scribona.se

Scribona är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är dess Certified Adviser.

Show as PDF