Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribona förvärvar Banque Invik SA

08:00 / 23 March 2009 Catella Press release

Scribona har idag träffat avtal med Moderna Finans AB om förvärv av Banque Invik SA, en ledande privatbank i Luxemburg.

Banque Invik kommer att upprätthålla sin position som en luxemburgsk oberoende privatbank med fokus på de nordiska marknaderna. Nuvarande ledningsgrupp, under ledning av VD Pierre Arens, fortsätter att leda bolaget.

Köpeskillingen för samtliga aktier i Banque Invik SA ska erläggas kontant så snart godkännande av affären har lämnats av Luxemburgs finansinspektion, Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF och revision av 2008 årsräkenskaperna blir klar. Detta godkännande samt slutlig revision beräknas erhållas under april 2009.

- Vi är mycket nöjda över att ha slutit avtal om att förvärva Banque Invik och ser fram emot att arbeta tillsammans med bankens ledning för att fortsätta utveckla verksamheten. Banque Invik kommer att fortsätta sin framgångsrika strategi som ledande specialiserad bankpartner inom kreditkortssegmentet.

- Banque Invik är ett klart komplement till nordiska bankägda banker i Luxemburg.” säger Lorenzo Garcia, VD, Scribona AB.

Transaktionen förväntas vara slutförd inom två månader och förutsätter uppfyllande av sedvanliga villkor.

Legala rådgivare till Scribona har varit Frank Advokatbyrå.

För ytterligare information Lorenzo Garcia, verkställande direktör Scribona AB, +46-(0)737 08 38 88

Besök även www.scribona.se

Scribona är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är dess Certified Adviser.

Show as PDF