Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

EETI avnoterat på AIM-börsen i London

Scribona har efter emissionen i EETI i februari 2009 succesivt köpt aktier och äger nu cirka 94 procent av bolaget. Vid extra bolagsstämma i EETI den ...

08:00 / 8 Jul Catella Press release

Köpeskillingen för Banque Invik SA fastställd

Moderna Finance AB och Scribona har överenskommit om den sista delen av köpeskillingen för förvärvet av Banque Invik S.A..Förvärvspriset, inklusive fö...

08:00 / 2 Jun Catella Press release

Beslut på årsstämma i Scribona

Förslaget till ändringar av bolagets säte till Stockholm godkändes.Vid årsstämman omvaldes styrelseledamöterna Johan Claesson, Johan Damne, Björn Edgr...

08:45 / 28 May Catella Press release

Kallelse till årsstämma i Scribona AB (publ)

Årsstämma i Scribona AB (publ) äger rum onsdagen den 27 maj 2009 kl 14.00 i konferenslokalen Maskinrummet på Nordic Sea Hotel, Vasaplan 4, i Stockholm...

09:00 / 27 Apr Catella Press release

Scribonas förvärv av Banque Invik SA slutfört

Scribonas tidigare meddelade förvärv av Banque Invik SA har slutförts efter godkännande av Luxemburgs finansinspektion och uppfyllande av övriga villk...

11:30 / 20 Apr Catella Press release

Scribona förvärvar Banque Invik SA

Scribona har idag träffat avtal med Moderna Finans AB om förvärv av Banque Invik SA, en ledande privatbank i Luxemburg. Banque Invik kommer att uppr...

08:00 / 23 Mar Catella Press release

Bokslutskommuniké 2008 för Scribona-koncernen

- Försäljningen av Scribonas operativa verksamhet till Tech Data genomfördes den 19 maj 2008. Köpeskillingen uppgick till 504 Mkr varav premie utöver ...

08:00 / 27 Feb Catella Press release

Nytt datum för Scribonas bokslutskommuniké

På grund av sjukdom som förskjutit bokslutsarbetet har Scribonas styrelse beslutat att senarelägga bolagets bokslutskommuniké till fredagen den 27 feb...

13:00 / 13 Feb Catella Press release