Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Årsstämman i Scribona AB godkände verksamhetsöverlåtelsen till Tech Data.

18:00 / 29 April 2008 Catella Press release

Förslaget till ändringar i bolagsordningen godkändes.

Den föreslagna verksamhetsöverlåtelsen till Tech Data godkändes. Bolaget bedömer att de villkor som ställts upp för affärens genomförande och som rör bolagets försäljning, bruttovinst och det antal anställda som går över till Tech Data, kommer att uppfyllas.

Vid dagens årsstämma omvaldes styrelseledamöterna David E. Marcus, Henry Guy, Lorenzo Garcia och Mark Keough. Inför stämman hade Johan Hessius och Marcus Söderblom avböjt omval. Till nya ordinarie styrelseledamöter valdes Peter Gyllenhammar och Johan Claesson. Till styrelsens ordförande valdes David E. Marcus.

Stämman fastställde valberedningens förslag att arvodet till styrelsen skulle uppgå till 1.300.000 kronor för tiden till och med nästa ordinarie bolagsstämma, att fördelas med 300.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. För arbete i Ersättningsutskottet utgår ett extra arvode om 50.000 kronor per år för vardera tre ledamöter.

Till bolagets revisorer omvaldes Ernst & Young Aktiebolag med huvudansvarig revisor Per Hedström.

För ytterligare information: Fredrik Berglund, Verkställande direktör och koncernchef i Scribona, +46 (0)737-19 37 39

Kalendarium 2008:

Kvartal 1, delårsrapport - 30 maj 2008 (nytt datum)

Kvartal 2, delårsrapport - 22 augusti 2008

Kvartal 3, delårsrapport - 7 november 2008

Besök även: www.scribona.se  

Scribona, noterat på Nordiska Börsens Small Cap lista, är en av de ledande distributörerna av it-produkter på den nordiska marknaden. Sortimentet inkluderar Persondatorer och kringutrustning, Server, lagrings- och infrastrukturprodukter, Programvara och Digitala konsumentprodukter. Produkterna distribueras genom it-återförsäljare och detaljister i Sverige, Finland och Norge.

Show as PDF