Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribona förvärvar lån av Citibank

07:30 / 15 December 2008 Catella Press release

Scribona har idag ingått avtal med Citibank om att förvärva bankens lån till European Equity Tranche Income Limited (EETI).

EETI är ett bolag noterat på AIM-listan på Londonbörsen sedan 2006 som investerar i finansiering av huvudsakligen ”topplån” av bostadsfastigheter i Europa. För mer information om EETI se deras hemsida www.eeti.co.uk.

EETI´s nominella låneportfölj uppgår till drygt 120 MEUR och avser lån i Italien, Spanien, Portugal, Frankrike, Nederländerna, Tyskland, Storbritannien och Irland.

EETI´s externa finansiering har i sin helhet legat hos Citibank. Bolagets investeringar har under den finansiella krisen under hösten 2008 fallit väsentligt i värde varför en refinansiering i samband med lånets förfallodag den 15 december 2008 blivit omöjlig. Scribona har med EETI och Citibank förhandlat fram ett förslag för att lösa EETI´s finansiering.

De olika delarna i detta paket består av: 1. Scribona förvärvar idag från Citibank hela deras lån till EETI uppgående till nominellt 30 MEUR. Förvärvspriset uppgår till 14 MEUR och förvärvskostnaderna uppskattas till cirka 0,1 MEUR. 2. Vid en extra bolagsstämma i EETI, som planeras att hållas i januari, föreslås en nyemission varvid Scribona omvandlar 10 MEUR av lånet till aktier. Scribona garanterar nyemissionen. Befintliga aktieägare har rätt att teckna sig i nyemissionen innebärande en slutlig maximal andel om 48,6%. Beroende på anslutningsgrad kommer Scribonas ägarandel att ligga i intervallet 51,4 – 90,4 procent. 3. I det fall att den extra bolagsstämman beslutar om nyemission efterskänker Scribona 15 MEUR av nominellt lån varvid bolagets resterande låneskuld till Scribona uppgår till 5,7 MEUR.

Kommentar av VD Lorenzo Garcia - Investeringen i EETI är ett resultat av de möjligheter som ges i finansmarknaden när nu fastighetsvärderingarna marknadsanpassas. Vi bedömer att framtida utfall av förvärvat lån och framtida aktieinnehav i EETI kommer att utvecklas väl. - Vi fortsätter att utvärdera de möjligheter som finns för Scribona i en förändrad finans- och fastighetsmarknad.

För ytterligare information: Lorenzo Garcia, Verkställande direktör, +46-(0)737 08 38 88

Besök även: www.scribona.se

Show as PDF