Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2007 för Scribona-koncernen

07:59 / 23 July 2007 Catella Press release

Pågående åtgärdsprogram ger resultatförbättring

• Nettoomsättningen uppgick till 4.065 Mkr (4.408). Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 1.885 Mkr (2.119). • Rörelseresultatet uppgick till -20 Mkr (-67). Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -26 Mkr (-56). • Resultatet efter skatt för halvåret för kvarvarande verksamheter uppgick till -41 Mkr (-45) motsvarande -0,50 kr (-0,88) per aktie. Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till -34 Mkr (-37), motsvarande -0,42 kr (-0,72) per aktie. • Varuförsäljningen i Danmark avslutades den 13 juli. Avvecklingen av den danska verksamheten bedöms vara avslutad under slutet av 2007 och avsättningen i årsbokslutet 2006 beräknas täcka avvecklingskostnaderna. • Resultat efter skatt uppgick till -64 Mkr (-69) motsvarande -0,78 kr (-1,35) per aktie. Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till -34 Mkr (-55), motsvarande -0,42 kr (-1,08) per aktie. • Det omfattande åtgärdsprogrammet fortsätter enligt plan och har påverkat kvarvarande verksamheter under första halvåret med 7 Mkr i uppsägningskostnader.

KOMMENTARER FRÅN VD

”Rörelseresultatet har under första halvåret förbättrats med 47 Mkr jämfört med föregående år genom minskade kostnader och stärkta marginaler. Effekterna av åtgärdsprogrammet visar att vi är på rätt väg."

"Åtgärdsprogrammet innebär att vi initialt har rationaliserat för sänkta kostnader samtidigt som vi inlett arbetet med att förbättra våra marginaler. Nu tar vi nästa steg med översyn av arbetssätt och organisation samtidigt som vi intensifierar försäljningsarbetet för att skapa ett lönsamt och effektivt Scribona", säger Fredrik Berglund i en kommentar till rapporten.

För ytterligare information: Fredrik Berglund, Verkställande direktör, tel +46-(0)73-719 37 39 Hans-Åke Gustafsson, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46-(0)73-719 35 34 Besök även: www.scribona.se

Scribona, noterat på OMX Nordisk börs i Stockholm, är den ledande distributören av it-produkter på den nordiska marknaden. Produkterna distribueras genom it-återförsäljare och detaljister i Sverige, Finland och Norge.

Show as PDF