Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2007 för Scribona-koncernen

09:01 / 4 May 2007 Catella Press release

Positivt rörelseresultat och ökade marknadsandelar på persondatorer

• Nettoomsättningen för de kvarvarande verksamheterna i Sverige, Finland och Norge uppgick till 2.180 Mkr (2.290). • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till 6 Mkr (-11). • Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till -7 Mkr (-7), motsvarande -0,09 kr (-0,14) per aktie. • Verksamheten i Danmark, som är under avveckling, redovisade ett resultat efter skatt på -22 Mkr (-15). Avvecklingen beräknas vara avslutad under det andra kvartalet. • Periodens resultat inklusive avvecklade verksamheter uppgick till -29 Mkr (-14), motsvarande -0,35 kr (-0,27) per aktie. • Det omfattande åtgärdsprogrammet fortsätter enligt plan och har påverkat kvarvarande verksamheter med 4 Mkr i uppsägningskostnader. • Scribona Sverige, där förändringsprocessen kommit längst, redovisar ett starkt rörelseresultat med 9 Mkr (-2). • Scribona har utsetts till Distributor of the Year i Norden av amerikanska Cisco.

KOMMENTARER FRÅN VD ”Vi har kommit till rätta med de logistikstörningar vi hade under hösten 2006 och stärkt våra marknadsandelar inom vårt största produktområde, persondatorer”.

”Scribona uppvisar ett positivt rörelseresultat för de kvarvarande verksamheterna i Sverige, Finland och Norge. De första faserna av vårt omfattande åtgärdsprogram har börjat ge resultat och visar att vi är på rätt väg. Vi kommer nu att intensifiera våra ansträngningar för att ytterligare sänka kostnader, förbättra marginaler och skapa ett effektivt och lönsamt Scribona”, säger Fredrik Berglund i en kommentar till rapporten.

För ytterligare information: Fredrik Berglund, Verkställande direktör, tel +46-(0)8-734 37 39 Hans-Åke Gustafsson, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46-(0)-734 35 34 Besök även: www.scribona.se

Scribona, noterat på OMX Nordisk börs i Stockholm, är den ledande distributören av it-produkter på den nordiska marknaden. Produkterna distribueras genom it-återförsäljare och detaljister i Sverige, Finland och Norge.

Show as PDF