Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Årsstämma i Scribona AB

17:26 / 17 April 2007 Catella Press release

Vid dagens årsstämma omvaldes styrelseledamöterna David E. Marcus, Henry Guy, Johan Hessius, Lorenzo Garcia, och Mark Keough. Inför stämman hade Theodor Dalenson avböjt omval.

Till styrelsens ordförande valdes David E. Marcus.

Till ny ordinarie styrelseledamot valdes Marcus Söderblom. Marcus Söderblom är vice verkställande direktör och Investment Manager på AB Novestra. Han är även styrelseordförande i Netsurvey Bolinder AB och Diino AB, styrelseledamot i Explorica Inc. samt styrelsesuppleant i Carl Lamm AB och We Rock AB.

Stämman fastställde valberedningens förslag att arvodet till styrelsen skulle uppgå till 1.300.000 kronor för tiden till och med nästa ordinarie bolagsstämma, att fördelas med 300.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. För arbete i Ersättningsutskottet utgår ett extra arvode om 50.000 kronor per år för vardera tre ledamöter.

För ytterligare information: Fredrik Berglund, Verkställande direktör och koncernchef i Scribona, +46 (0)737-19 37 39

Besök även: www.scribona.se  

Scribona, noterat på Nordiska Börsens Small Cap lista, är en av de ledande distributörerna av it-produkter på den nordiska marknaden. Sortimentet inkluderar Persondatorer och kringutrustning, Server, lagrings- och infrastrukturprodukter, Programvara och Digitala konsumentprodukter. Produkterna distribueras genom it-återförsäljare och detaljister i Sverige, Finland och Norge.

Show as PDF