Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribona avvecklar den danska verksamheten

09:07 / 29 March 2007 Catella Press release

Som tidigare har meddelats har Scribonas styrelse beslutat att bolaget skall lämna den danska marknaden. Sedan slutet av förra året har förhandlingar förts med SMG Danmark om en försäljning, samtidigt som bolaget parallellt arbetat med avvecklingsprocessen.

Styrelsen har idag beslutat att fortsätta avveckla verksamheten i egen regi. Bakgrunden till beslutet är att avvecklingen nu bedöms kunna genomföras mer skyndsamt än en försäljning av hela verksamheten, samtidigt som processen nu kommit så långt att en försäljning till SMG inte längre bedöms lika fördelaktig.

Fredrik Berglund, VD för Scribona, kommenterar beslutet: "Vi har sedan avvecklingsbeslutet fattades arbetat med olika scenarion för att säkerställa den bästa lösningen för Scribona och våra aktieägare. Vi fullföljer nu nedläggningen av danska verksamheten och avvecklingen beräknas vara avslutad under andra kvartalet."

För ytterligare information: Fredrik Berglund, Verkställande direktör och koncernchef i Scribona, +46 (0)737-19 37 39

Besök även: www.scribona.se  

Scribona, noterat på Nordiska Börsens Small Cap lista, är en av de ledande distributörerna av it-produkter på den nordiska marknaden. Sortimentet är uppdelat i fyra produktområden: Persondatorer och kringutrustning, Server, lagrings- och infrastrukturprodukter, Programvara och Digitala konsument-produkter. Produkterna distribueras genom it-återförsäljare och detaljister i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Show as PDF