Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Ändring i Scribonas styrelse

17:07 / 16 February 2007 Catella Press release

Peter Gyllenhammar har meddelat att han önskar avgå som styrelseledamot i Scribona AB. Hans helägda bolag, Förvaltnings AB Bronsstädet, förvärvade igår en majoritet i Swedtel och han avser framöver att engagera sig i verksamheten i detta bolag. Se separat pressmeddelande från Swedtel.

Förvaltnings AB Bronsstädet kommer att erbjudas att föreslå en ledamot till Scribonas nomineringskommitté.

För ytterligare information: Fredrik Berglund, Verkställande direktör och koncernchef i Scribona, +46 (0)737-19 37 39

Besök även: www.scribona.se

Scribona, noterat på Nordiska Börsens Small Cap lista, är en av de ledande distributörerna av it-produkter på den nordiska marknaden. Sortimentet är uppdelat i fyra produktområden: Persondatorer och kringutrustning, Server, lagrings- och infrastrukturprodukter, Programvara och Digitala konsument-produkter. Produkterna distribueras genom it-återförsäljare och detaljister i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Show as PDF